Çok eski tarihlerde İboğlu, Bük oğlu isminde iki kabile Yahşihan'ın bulunduğu Kızılırmak kenarında güneyi açık bir vadiye yerleşmiş oldukları, ayrıca öksüzce mevkiinde de Öksüz oğulları veya Öksüz Ali namı ile anılan bir kabilede 1 Km. öteye yurt tutmuşlardır. Bu yurt sahipleri 30 haneyi bulunca köy halini almış ve göçebelikten ayrılmıştır. Köylerinin adına da ' Yörük' köy olarak kayda geçirmişlerdir. Edilinilen bilgilere göre bu kayıt miladi 1150 senesinde Ankara kayıtlarında yörük Yahşihan ismiyle 40 hane olarak kayda geçtiği iki kabilenin iskaniyle beraber Ankara, Kayseri ve Çorum yollarının üzerinde Kızılırmak Nehri'nin en büyük geçit vadisinde bulunduğundan, yolcuların istirahatı için hanlar yaptıkları ve zamanla bu hanların çoğaldığı görülmüştür. Hatta Timurlenk ve Yıldırım Beyazıt'ın Ankara savaşı sırasında kumandanlarından oğlu veya torunu emrinde bir katar askerle bu hanlarda bir gece istirahat ettikleri ve buraya güzel han anlamına gelen Yahşihan ismini koydukları rivayet edilmektedir.

Osmanlı devrinde bu yöre hanlarıyla şöhret kazanmış, bu nedenle Osmanlılar bu yeri teşkilatlandırılarak, bir karargah haline getirmişlerdir. Bu yerin ehemmiyeti göz önüne alınarak burada demir köprü yapılması icap etmiş Hicri 1321 de inşaatına başlanan bu köprü 1325 yılında tamamlanmış ve Anadolu'nun ilk demir köprüsü olmuştur.

Yahşihan 680 rakımlı, Yahşihan merkez belediyesi 122 km², bağlı Irmak Belde Belediyesi 15 km² ve Kılıçlar Belde Belediyesi de 18 km² olmak üzere toplam 155 km² yüzölçümü olan İlçenin arazileri, Demirlibel, Ardıçlı tepeleri ile Küre ve Delikli dağları ile çevrilmiştir. Arazisi oldukça verimli olup, kaynak suları çoktur. Yahşihan, Kızılırmak Nehri'nin sağ doğu kıyısında, Kara Güney Dağı'nın güney eteklerinde kurulmuştur. Kızılırmak araziyi ikiye bölmektedir.

Yahşihan coğrafi konumunun önemi ile Cumhuriyet devrinde tam teşkilatlı bir nahiye merkezi haline gelmiştir. İlçe mücavir alanı içerisinde Kırıkkale Üniversitesi ve Yurt Kur Hizmet Binası, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, Mühimmat Ana Depo Komutanlığı, Çevik Kuvvet ve İl Trafik Tescil Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, T.M.O. Kırıkkale Şube Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesi gibi Resmi Kurum - Kuruluşlar ve ticari alanları ile Kırıkkale İlinin en önemli ilçelerinden biri konumundadır.

Ankara -Kırıkkale kara yolu asfaltı ilçemiz içerisinden geçmekte olup, 43 İlin bağlantı yoludur. İlçemizin İl merkezine olan uzaklığı 6 km. Ankara İline olan uzaklığı ise 70 Km. dir. Ayrıca Kayseri Demiryolu da İlçemiz sınırları içerisinden geçmekte olup, Kırıkkale'ye 6 km, Ankara'ya ise 86 Km' lik bir demiryolu ağı ile bağlı bulunmaktadır.

Anadolu'nun İlk Demir Köprüsü

Yahşihan Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi iken, Kırıkkale'ye sanayi tesislerinin kurulmasına başlanması nedeniyle ehemmiyetini kaybetmiş ve nahiye merkezi teşkilatı 1924 yılında Kırıkkale'ye nakledilmiştir. 1956 yılında Belediye teşkilatına kavuşmuş, son olarak da 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla İlçe olması kararlaştırılmış ve 17 Ağustos 1991 tarihinde ise İlçe Kaymakamının atanması ile fiilen İlçe olarak faaliyete geçmiştir.

İlçe merkezine bağlı Irmak ve Kılıçlar Kasabası ile Hacıballı, Hisar, Keçili, Mahmutlar ve Bedesten olmak üzere 5 köy bağlıdır